ÜLDINFO


ÜLDINFO

QueenB e-poes ja QueenB kodulehel esitletud fotod, tekstid jm loomingulised kirjed/graafika kuuluvad autoriõiguse alusel FFG-le ning nende kopeerimine, kasutamine, taasesitamine ja reprodutseerimine mis tahes eesmärgil ilma FFG poolse kirjaliku loata ei ole lubatud.

Internetipoes aadressil www.queenb.ee müügil olevad kaubad kuuluvad omandiõiguse alusel Finest Fashions Group OÜ-le. Kõik kaubad on laos olemas.

FFG töökeelteks on eesti, soome ja inglise keel. Kirjavahetus ja tellimused palume esitada ladina tähestikus, eesti, soome või inglise keeles.


E-poe QueenB Üldtingimused ja Kasutusjuhend kehtivad võrdselt kõikidele QueenB kodulehe ja QueenB e-poe klientidele. Üldtingimused ja Kasutusjuhend on kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate normide ja seadusandlusega.

E-poest ostu sooritamisega ostu-müügilepingu sõlmimisel eeldab QueenB e-poodi haldav OÜ FFG, et Üldtingimused ja Kasutusjuhend on kliendi poolt läbi loetud, sisuliselt mõistetavad ning aktsepteeritud.

Ostu-müügileping loetakse sõlmituks kui klient on tasunud FFG pangaarvele tellimuse summa. Ostu-müügilepingu sõlmisega kinnitab klient, et tema tegevus on kooskõlas seadusega ning lahendamatute erimeelsuste tekkimisel lahendatakse vaidlused Harju Maakohtu Kentmanni tänava kohtumajas.

Kui sa vajad abi tõlgendamisel/mõistmisel ja/või sul on vastavalt Üldtingimustega ja/või Kasutusjuhendiga seonduvalt ettepanekuid ja/või küsimusi, kirjuta meile:  office@queenb.ee

 

Kõik kodulehel ja e-poes tehtavad muudatused jõustuvad ja hakkavad kehtima alates kodulehel või e-poes avaldamise hetkest. Muudatused ei ole vaidlustatavad. Seetõttu on soovitatav regulaarselt külastada sektsiooni Üldtingimused ja Kasutustingimused, et ennast muutustega kursis hoida.

 

Sooritades ostu e-poest aadressil: www.queenb.ee sõlmivad ostu-müügilepingu:

Finest Fashions Group OÜ (FFG) ja teiselt poolt registreeritud kontoga ostja (edaspidi klient).

FFG:
Aadress: Liivalaia 3-8, Tallinn 10118, Estonia

Telefon: + 372 50 22122

E-post:office@queenb.ee

 

ÜLDTINGIMUSED:

Üldtingimused ja Kasutusjuhend on allutatud Eesti Vabariigis kehtivatele õigusnormidele.

Vaidluse tekkimisel ning juhul kui Üldtingimused või Kasutusjuhend ei sätesta tekkinud olukorra lahendamiseks vajalikku, lähtutakse seaduses sätestatust (www.riigiteataja.ee ).

FFG ja Kliendi vahelist õigussuhet ning FFG ja Kliendi vahelise ostu-müügi lepingu sõlmimisel juhindutakse lisaks Üldtingimustele ja Kasutusjuhendile EV-s kehtivatest seadustest, headest äritavadest, DHL, TNT, Itella Smartpost (ja/või muu kliendi ja/või FFG soovil kasutatava kuller/postiteenuse osutaja poolt kehtestatud hinnakirjadest)  ja Omniva hinnakirjadest jne.

FFG-l on õigus teha muudatusi Üldtingimustes ja/või QueenB kodulehel ühepoolselt etteteatamata, eeldusel, et klient on muutustest teadlik kasutades ning tutvudes kodulehe ja QueenB e-poes avaldatud informatsiooniga. Tehtud muudatused jõustuvad lehel www.queenb.ee avaldamise hetkest ning ei kuulu vaidlustamisele.

Ostu sooritamisega annab klient omapoolse nõusoleku ning kinnitab, et ta on tutvunud, läbi lugenud ning mõistnud Üldtingimustes sätestatut.

1. KASUTAJAKONTO LOOMINE

1.1 Selleks, et sooritada mugavalt oste QueenB e-poest on kliendil võimalus (mitte kohustus) luua personaalne kasutajakonto

Kasutajakonto on mõeldud personaalseks kasutamiseks kliendi poolt. Personaalse kasutajakonto alla salvestuvad andmed, mis klient sisestab konto loomisel ning edaspidiselt säilib kasutajakonto logi. Klient saab igal ajahetkel oma andmeid muuta/uuendada. Kliendi personaalset kasutajakontot kaitseb kliendi poolt valitud parool/salasõna.

1.2  Registreerimisel loovutab isik  (edaspidi kasutaja) FFG kasutusse oma isikuandmed. FFG kasutab kasutaja andmeid vaid e-poest  tehtud tellimuse täitmiseks ning töötleb klientide/kasutajate andmeid kooskõlas seadusandluses kehtestatud normide ja piirangutega. Registreerumisel sisestatud andmed ei kuulu avaldamisele kolmandatele isikutele (va seaduses sätestatud juhul, korras ja mahus sh EV Maksu ja Tolliamet’ile ning Politsei’le vastavasisulise päringu alusel).

1.3  FFG edastab tarneteenuse osutajale e-poe kliendi postiaadressi kauba kättetoimetamise eesmärgil.

1.4  Kasutaja personaalne kasutajakonto on kaitstud kasutaja poolt valitud parooliga. Parooli sattumise eest kolmandate isikute valdusesse vastutab kasutaja ainuisikuliselt.

1.5 Kui kasutaja on loonud personaalse kasutajakonto, ei ole vaja kontaktinfot e-poest ostu sooritades igakordselt uuesti sisestada. Küll aga kohustub kasutaja andmete muutumisel sisestama uued andmed ning igakordse ostu sooritamisel täpsustama soovitud tarneviisi/koha.


2. OSTMINE E-POEST

 

2.1  Iga müügil oleva toote juures on nupp „lisa ostukorvi“. Klikkides nimetatud nupule lisatakse toode kliendi personaalsesse ostukorvi. Toote saab lisada ostukorvi kui eelnevalt on kindlaks määratud toote suurus/värvus/kogus.

2.2  Kui klient paneb sobiva eseme ostukorvi, broneeritakse antud ese 2 (kaheks) järgnevaks tunniks.

2.3   Kui klient hoiab toodet ostukorvis kauem kui 2 (kaks) tundi, vabaneb kahe tunni möödumisel ostukorvis olev ese automaatselt broneeringust ning teised e-poe kliendid saavad selle eseme osta.

2.4  Klient saab muuta (värv, kogus, suurus) ja kustutada ostukorvis olevaid tooteid vastavalt oma soovile eeldusel, et teisi tooteid ei ole vahepeal ära ostetud.

2.5  Kui kõik meelepärased tooted on ostukorvis, alustab klient toodete ostmist, vajutades vastavale lingile, misjärel tuleb kliendil valida sobiv kättetoimetamise viis ning kontrollida sisestatud postiaadressi, Smartposti puhul automaadi asukoha õigsust.

2.6  Kinnitada tellimus.

2.7  Peale tellimuse kinnitamist kliendi poolt väljastatab süsteem autommat-teate/kinnituse kliendi poolt märgitud e-posti aadressile. Teates on märgitud tellitud kaubad, nende maksumus, valitud kättetoimetamise viis ning selle maksumus. Tellitud kaupade maksumus, vastavus tellitule ning korrektne postiaadress tuleb kontrollida enne arve tasumist, hilisemaid pretensioone ei rahuldata (sh allahindlus või kättetoimetamise viisi valimine).

2.8  Kui ostu sooritamisel on makseviisiks valitud "tasumine arvega", siis kuulub FFG  poolt väljastatud arve tasumisele kolme (3) kalendripäeva jooksul arvestades arve väljastamise hetkest.

2.9  FFG-l on õigus tühistada tellimus ning annulleerida kliendile esitatud arve, kui klient ei ole arvet tasunud kolme kalendripäeva jooksul alates arve väljastamisest kliendile, lugedes kliendi tegevusetust sooviks tehingust taganeda. Peale arve anulleerimist ja tellimuse tühistamist lähevad kaubad uuesti automaatselt müüki e-poes.

2.10 Kui FFG-l on põhjendatud kahtlus ostukorvi väärkasutamisest, on FFG-l õigus vabastada tooted broneeringust varem (kui kaks tundi) ning blokeerida kasutajakonto ajutiselt  kuniks klient on esitanud põhjendused oma teguviisi seletamiseks.

2.11 E-poes pakutavaid esemeid on võimalik osta ning kätte toimetada kliendi enda aadressist erinevale aadressile. Kui soovite osta toote kingituseks, palume saata peale arve tasumist e-kiri aadressile office@queenb.ee, kirjas tuleb märkida, toode, mis soovitakse saata kingituseks, vajadus toode pakkida, saaja nimi ning aadress kuhu toode toimetatakse.

 

3. HINNAKIRI JA KAUBA KÄTTETOIMETAMINE E-POEST OSTU SOORITAMISEL

3.1  E-poes avaldatud hindadele lisandub kättetoimetamise tasu vastavalt kliendi valitud kättetoimetamise viisile.

3.2 Kättetoimetamise tasu Eesti piires ei lisandu ka juhul, kui ostukorv ületab 150 euro piirmäära. Punktis 4.10 märgitud riikide elanikele toimub kauba kättetoimetamine tasuta, kui ostukorv ületab 550 euro piirmäära. Kui klient soovib tagastada kauba, mille kättesaamise eest postikulu ei tasutud, arvestatakse raha tagastamisel maha kliendi eest tasutud postikulu. Soovides toodet ümber vahetada, tuleb kliendil tasuda postikulu uue kauba kohaletoimetamise eest.

3.3  Juhul kui klient soovib vahetada toote, mille ostusumma oli üle 150 euro ning mille eest ei tasutud postikulu, teise toote vastu tuleb kliendil tagastada vana toode tingimustes toodud viisil ning tasuda postikulu uue toote välja saatmise eest.

3.4  Kättetoimetamise tasu sõltub kättetoimetamise viisist. Kättetoimetamise viisi valib klient.

3.5  FFG garanteerib kauba välja saatmise kliendile mõistliku aja jooksul (eeldatavalt kahe tööpäeva jooksul arve tasumisest) tingimusel, et kaup jõuab kliendini hiljemalt 30 päeva jooksul, eeldusel, et esitatud arve on kliendi poolt õigeaegselt, täies mahus  tasutud.

3.6  FFG ei vastuta korrektselt pakitud eseme purunemise/kahjustamise eest, hetkest, kui ese on üleantud tarneteenuse osutajale. Vastavasisuliste kaebustega palume pöörduda otse tarneteenuse osutaja poole. FFG võib kirjaliku (e-kirja, lihtkirja, faxi kaudu edastatud) taotluse alusel väljastada saatedokumendi koopia ja või kirjelduse esemest ning kinnituse eseme korrektsest pakendamisest kliendile või tarneteenust osutavale äriühingule.

3.7 E-poest saab ostu sooritada üle maailma.

3.8 FFG-l on õigus muuta e-poes toodud toodete-ja tarnehindu ühepoolselt. Kliendile kehtib see hind, mis ostukorvi lisamise ajahetkel on e-poes välja toodud. Kui tootele tehakse hilisemalt allahindlus, ei kuulu hinnavahe kompenseerimisele ega vaidlustamisele.

3.9 FFG-l on õigus vajadusel piirata eksklusiivsete toodete või limiteeritud koguses valmistatud disaineriloomingu ostuarvu tellimuse ja/või kliendi kohta.

4. TASUMINE 50% ARVEST

4.1 Vastavalt VÕS § 213 lg 4 tarbijalemüügi puhul ei või ostjat kohustada ettemaksuks enam kui poole ulatuses ostuhinnast

Seega kui klient soovib tellimuse tegemiselt tasuda 50% arve kogusummast, siis FFG broneerib kliendi poolt valitud tooted kliendile.

4.2 Valides eelmärgitud tasumisviisi kohustub klient tulema broneeritud toodetele järele FFG kontorisse kolme päeva jooksul arvestades tellimuse sooritamisest ning arve osalisest tasumisest. Klient kohtustub toote eest tasuma kogusumma toote kätte saamisel.

4.3 Kolme päeva möödudes on FFG-l õigus vabastada tooted broneeringust ning tagastada kliendile osaliselt tasutud arve.

4.4 Osaliselt tasutud arve alusel ei ole FFG-l kohustust tooteid postiteenuse vahendusel välja saama. Kui klient soovib tellimuse sooritamisel tasuda 50% arvest, peab klient arvestama asjaoluga, et toodetele tuleb tulla FFG kontorisse järele ning kohapeal tasuda sularahas II osa arvest.


    5. E-POE GARANTII JA TAGASTAMINE:

5.1 Kõik QueenB e-poes müügil olevad tooted kuuluvad omandiõiguse alusel FFG-le. Kui klient on tasunud tellimuse eest FFG pangakontole tellimuses märgitud kogusumma, läheb toodete omandiõigus üle kliendile.

5.2 FFG garanteerib kõikide kaupade originaalsuse ning vastavuse antud brändi poolt kehtestatud kvaliteedi standarditele. Kõik müügil olevad tooted on hoolikalt valitud ning iga ese on eraldi kontrollitud, et ei esineks praaki/vigu/mittevastavust brändile omases numeratsioonis.

5.3 Kõik müügiks pakutavad esemed on uued, fotodel esitletud ning võimalikult täpsete kirjelduste ja mõõtudega.

5.4 Kõigile müügil olevatele toodetele kehtivad seaduses ja kasutamisjuhendis ettenähtud garantiid ning seaduses ja üldtingimustes sätestatud tagastamise kord.

5.6 Tellija on kohustatud informeerima FFG-d defektiga kaubast esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates kauba kätte saamise hetkest, et säilitada 6 kuuline tagastus/vahetus õigus. Juhul kui infot (tootjapoolse) defektiga ei edastata FFG-le märgitud tähtajaks, kaotab klient õiguse kauba tagastamisele või ümbervahetamisele.

5.7 Kui tootel esineb ostmisel tehnilist laadi praak/viga, siis on kliendil õigus nõuda toote parandamist. Kui toote parandamine on ebamõistlik, siis on kliendil õigus nõuda toote ümber vahetamist. Juhul, kui laos sobivat toodet enam ei ole, on kliendil õigus nõuda eseme eest tasutud summa tagastamist. 

5.8 Kliendil on õigus tagastada e-poest ostetud kaup 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates kättesaamisest.  Tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata, siltidega ja algpakendis. FFG tagastab kliendile raha 10 (kümne) kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Kui tagastatava kauba sildid on eemaldatud, kaupa on silmnähtavalt kasutatud, vigastatud vms kliendi poolt või kliendi süül kaupa mittesihipäraselt kasutades, on FFG-l  õigus tasaarvestada vastavalt toote väärtuse vähenemisega ning mitte tagastada kliendile kauba eest tasutud kogusummat.

5.9 E-poest ostetud toodet tagastades peab klient saatma FFG-le vastavasisulise e-kirja.
Kirjas tuleb märkida järgnev info:
- tellimuse number ja kuupäev;
- enda nimi ja kontaktandmed;
- kui tellimuses oli tooteid rohkem kui üks, siis tagastatava toote nimetus ja kaubakood;
- tagastamise põhjus.

5.10 Kui klient otsustab tagastada toote FFG-le lihtpakina, vastutab toote kohalejõudmise eest klient.  Saates toote lihtpakina on võimalus, et pakk läheb kaduma, ning kui lihtpakina tagastatud kaup ei jõua adressaadini, ei ole FFG kohustatud tagastama toote maksumust kliendile.

5.11 FFG ei vastuta e-poest ostetud toodete defektide/vigade eest mis on tekkinud või põhjustatud kliendi poolt:

-         toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;

-          riiete hooldusjuhendist mitte kinnipidamise tagajärjel;

-          toote loomuliku, kasutamisest tingitud kulumise eest;

-          kingade kontsaplekid ei klassifitseeru defektina;

-          muudel seadusest tulenevatel juhtudel.

5.12 E-poest ostmisel ostumüügilepingu sõlmimisega nõustub klient, et tagastavate toodete alla ei kuulu:

-         aluspesu;

-         bikiinid ja muud rannariided;

-         sokid ja sukad;

-         avatud pakendis parfümeeriatooted (lõhnad, kreemid, dekoratiivkosmeetika jne)

-         hooajalise allahindluse käigus ostetud tooted (st tooted, mis on püsivas allahindluses hooaja lõpus, sinna alla ei kuulu päevapakkumised vms sooduskampaania tooted).

5.13 Kui kliendile on eksituse tõttu saadetud e-poest ostetud toote asemel vale toode, peab klient antud asjaolust FFG-le teada andma 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul. Kauba ümbervahetamine toimub FFG kulul. Juhul kui kliendile on saadetud suurema väärtusega ese ning klient keeldub seda ümber vahetamast, on FFG õigus esitada arve toodete väärtuse vahe kompenseerimiseks ning kliendi kohustuseks on nimetatud arve tasuda.

5.14 Kui klient on soovinud eelneva kokkuleppe alusel e-poest ostetud toote personaliseerimist (graveeritud, trükitud, tikitud vms) nime või nimetähtede või pühenduse kirjutamise näol, ei ole toodet võimalik tagastada ega ümber vahetada

6. TOODETE PERSONALISEERIMINE 

6.1 Ostes toote e-poest QueenB on võimalik tellida lisaks toote personaliseerimise teenus. Teenuse saab tellida saates e-kirja FFG-le aadressil: office@queenb.ee 

6.2 Personaliseerida saab nii riideid kui aksessuaare – riietele saab lasta tikkida/õmmelda monogrammid, nahale/metallidele/klaasile graveeringud. Võimalik on graveerida tekst, pühendus või kuupäev.

6.3 Personaliseerimist saab tellida ainult eelnevalt tasutud esemetele. Personaliseerimise hind sõltub esemest ning soovitud teenusest. Täpsem info ning hinnapakkumist personaliseerimise teenusele e-posti teel: office@queenb.ee 

6.4 Personaliseeritud tooted ei kuulu tagastamisele ega ümbervahetamisele.